Karroca juaj

Ndihma e Klientit

Ekipi jone është gjithmonë këtu për të ndihmuar.

Informacion mbi Transportin

1. Për dërgesa (Dërges me Agjensit Postare)

Vlera e transportit do te meret nga Agjensit Postare, dhe do ju komunikohet në momentin e konfirmimit të porosisë. Me këtë metodë ju mund të paguani porosinë tuaj në para në dorë (CASH) pas dorëzimit nga shpërndarësi, në vendin që dëshironi.Sipas dispozitave tatimore të aplikueshme në Republikën e Shipërisë për vlerën 140.000 ALL (Albanian Lek) ose për shuma më të mëdha të lëshuara për individët (faturat e shitjeve) duhet të paguhen vetëm me depozitë / transferim në llogarinë bankare të kompanisë

2. Pranimi nga Dyqani

Ato nuk paguhen për transport. Me këtë metodë ju mund të ndryshoni porosinë tuaj nga dyqani ynë sapo ju dërgojmë një mesazh informativ se është gati.

Rruga kryesore: Gjirokastër – Tepelen, Ndërtesa 262, Hyrja 2, Ura e Lumit, prane karburant “EIDA” Gjirokaster, Albania

U përgjigjën pyetjeve të zakonshme të blerjeve

Porositë dhe transporti

Meditation williamsburg kogi blog bushwick pitchfork polaroid austin dreamcatcher narwhal taxidermy tofu gentrify aesthetic.

Meditation williamsburg kogi blog bushwick pitchfork polaroid austin dreamcatcher narwhal taxidermy tofu gentrify aesthetic.

Meditation williamsburg kogi blog bushwick pitchfork polaroid austin dreamcatcher narwhal taxidermy tofu gentrify aesthetic.

Meditation williamsburg kogi blog bushwick pitchfork polaroid austin dreamcatcher narwhal taxidermy tofu gentrify aesthetic.

Meditation williamsburg kogi blog bushwick pitchfork polaroid austin dreamcatcher narwhal taxidermy tofu gentrify aesthetic.

Meditation williamsburg kogi blog bushwick pitchfork polaroid austin dreamcatcher narwhal taxidermy tofu gentrify aesthetic.

Meditation williamsburg kogi blog bushwick pitchfork polaroid austin dreamcatcher narwhal taxidermy tofu gentrify aesthetic.

Meditation williamsburg kogi blog bushwick pitchfork polaroid austin dreamcatcher narwhal taxidermy tofu gentrify aesthetic.

Nëse keni nevojë të ndërroni një artikull

Kthimet dhe këmbimet

Meditation williamsburg kogi blog bushwick pitchfork polaroid austin dreamcatcher narwhal taxidermy tofu gentrify aesthetic.

Meditation williamsburg kogi blog bushwick pitchfork polaroid austin dreamcatcher narwhal taxidermy tofu gentrify aesthetic.

Meditation williamsburg kogi blog bushwick pitchfork polaroid austin dreamcatcher narwhal taxidermy tofu gentrify aesthetic.

Meditation williamsburg kogi blog bushwick pitchfork polaroid austin dreamcatcher narwhal taxidermy tofu gentrify aesthetic.

Meditation williamsburg kogi blog bushwick pitchfork polaroid austin dreamcatcher narwhal taxidermy tofu gentrify aesthetic.

Meditation williamsburg kogi blog bushwick pitchfork polaroid austin dreamcatcher narwhal taxidermy tofu gentrify aesthetic.

Meditation williamsburg kogi blog bushwick pitchfork polaroid austin dreamcatcher narwhal taxidermy tofu gentrify aesthetic.

Meditation williamsburg kogi blog bushwick pitchfork polaroid austin dreamcatcher narwhal taxidermy tofu gentrify aesthetic.